Foto van Nynke Hof

Nynke Hof

Nynke is op 1 februari 2016 bij HS26 als juridisch praktijkondersteuner begonnen. Sinds februari 2017 is zij bij HS26 werkzaam als advocaat. Nynke voert een algemeen civielrechtelijke praktijk.

Nynke heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij heeft zich tijdens haar master onder andere gespecialiseerd in het privaatrecht. Naast haar studie heeft Nynke zowel commissie- als bestuurservaring opgedaan. Ook heeft Nynke naast haar studie praktijkervaring opgedaan door bij verschillende advocatenkantoren stage te lopen of te werken en heeft zij stage gelopen bij de rechterlijke macht.

Nynke is voorzitter van het bestuur van de Jonge Balie Groningen-Assen.

LinkedIn Nynke Hof