De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

  • Mr P.J. Antons staat geregistreerd op insolventierecht;
  • Mr J.A. Bezema staat geregistreerd op arbeidsrecht;
  • Mr H.J. de Groot staat geregistreerd op insolventierecht (faillissement, surseance van betaling) en ondernemingsrecht (vennootschappen);
  • Mr Th.F. de Jong staat geregistreerd op algemene praktijk, burgerlijk recht, vastgoedrecht;
  • Mr G.H. Sjobbema staat geregistreerd op ondernemingsrecht en belastingrecht;
  • Mr P.H.F. Yspeert staat geregistreerd op arbeidsrecht (arbeidsmediation, collectief ontslag, internationaal arbeidsrecht en medezeggenschap).

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.