Skip to main content

Welkom op de website van HS26 advocatuur

HS26 advocatuur (HS26) is een advocatenkantoor dat zich onder andere richt op de volgende rechtsgebieden:

- algemeen civiel recht (aansprakelijkheid, onrechtmatige daad, contracten en nakoming);
- arbeidsrecht en ambtenarenrecht;
- arbitragerecht;
- erfrecht (voor zover het betreft de vereffening van nalatenschappen);
- huurrecht;
- ICT-recht;
- insolventierecht (faillissement, surseance van betaling);
- intellectueel eigendomsrecht;
- ondernemingsrecht;
- privacyrecht;
- vastgoedrecht (bouwrecht).

Omdat geen klant hetzelfde is, vormt een goed gesprek bij HS26 altijd de start van een nieuwe zakelijke relatie. Een helder gesprek dat gaat over uw vragen, uw doelen, de mogelijke strategieën om die te bereiken, de verschillende scenario's en over onze aanpak. Wij leveren discreet juridisch maatwerk. Gericht op het best haalbare resultaat.

Alle advocaten die op deze website zijn vermeld zijn verbonden aan en werken onder de naam HS26 advocatuur B.V. Overeenkomsten van opdracht worden aangegaan door HS26.