Medewerkers

Foto van Gerhard Sjobbema

Gerhard Sjobbema

Gerhard Sjobbema is werkzaam als advocaat en fiscaal jurist. Vanaf 2011 is Gerhard verbonden aan HS26 Advocatuur, van welk kantoor hij tevens partner is. Gerhard heeft fiscaal recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Bij deze Universiteit heeft Gerhard een proefschrift geschreve...
Foto van Henk de Groot

Henk de Groot

Henk is, na voltooiing van zijn studie Nederlands recht aan de RUG en voltooiing van zijn militaire dienstplicht, in 1976 begonnen in de advocatuur. Hij specialiseerde zich gaandeweg in het insolventierecht, het vennootschapsrecht (met name het recht met betrekking tot personenassociaties zoals d...
Foto van Jan Albert Bezema

Jan Albert Bezema

Jan Albert heeft rechten gestudeerd in Groningen. Na zijn rechtenstudie heeft hij eerst tot zijn 40ste in de semi overheid en het bedrijfsleven gewerkt in verschillende (leidinggevende) functies. In 2000 is Jan Albert de advocatuur ingegaan en na als medewerker en partner te hebben gewerkt bij R...
Foto van Karin Walker

Karin Walker

Karin is sinds 2013 bij HS26 Advocatuur werkzaam als secretaresse. Zij heeft de MEAO gevolgd en daarbij extra certificaten behaald (juridisch secretaresse, medische terminologie, medische registratie en directiesecretaresse). In 1991 is Karin begonnen als juridisch secretaresse en heeft zij gewer...
Foto van Nynke Hof

Nynke Hof

Nynke Hof is sinds 1 februari 2016 werkzaam bij HS26 Advocatuur. Nynke is tijdens haar studie bij ons kantoor begonnen als juridisch praktijkondersteuner. Vanaf 2017 is Nynke bij HS26 advocatuur werkzaam als advocaat. Nynke voert een algemeen civielrechtelijke praktijk. Nynke heeft Nederlands re...
Foto van Peter Yspeert

Peter Yspeert

Peter is ruim meer dan 30 jaren advocaat in Groningen. Hij werkt in de civiele praktijk, met een specialisatie in het arbeidsrecht. Naast de advocatuur is Peter maatschappelijk betrokken door een tal van bestuurlijke en toezichthoudende functies in en rond de stad Groningen. Peter is lid van de ...
Foto van Rita Nap

Rita Nap

Met vele jaren ervaring als (juridisch) secretaresse ondersteunt Rita Nap sedert 2020 mr. Henk de Groot in de uitoefening van zijn insolventie- en curatorenpraktijk, die dynamisch en hectisch kan zijn. Complexe faillissementssituaties vereisen snel, zorgvuldig en effectief werken in teamverband, ...
Foto van Theo de Jong

Theo de Jong

Theo de Jong studeerde filosofie (cum laude) en Nederlands recht (cum laude). Theo is werkzaam geweest bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, eerst als assistent in opleiding en later als universitair docent. In 2003 heeft Theo de overstap naar het bedrijfsleven ge...
Foto van Vivienne Verlinden-Masson

Vivienne Verlinden-Masson

Vivienne heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aansluitend heeft zij haar kennis verrijkt met een eenjarige specialisatieopleiding handelsrecht te Amsterdam, de Grotius Academie oude stijl. Zij is als advocaat gaan werken, eerst in Amsterdam en sinds 1990 in Gronin...