Skip to main content
Foto van Rita Nap

Rita Nap

Met vele jaren ervaring als (juridisch) secretaresse ondersteunt Rita sinds 2010 mr. Henk de Groot in de uitoefening van zijn insolventie- en curatorenpraktijk. Rita waardeert het directe contact, niet alleen intern met haar kantoorgenoten, maar ook met vele externe betrokkenen, waaronder de rechtbank, Belastingdienst en het UWV. Daarnaast verzorgt zij onder meer de verslaglegging en houdt zij de crediteurenadministratie bij.