Skip to main content
Foto van Henk de Groot

Henk de Groot

Henk is, na voltooiïng van zijn studie Nederlands recht aan de RUG en vervulling van zijn militaire dienstplicht, in 1976 begonnen in de advocatuur en kan inmiddels bogen op een jarenlange ervaring. Hij legt zich toe op het insolventierecht, het ondernemingsrecht (met name het recht met betrekking tot personenassociaties zoals de maatschap en de vennootschap onder firma), het erfrecht (voor zover het betreft de vereffening van nalatenschappen) en het commercieel contractenrecht. Op die rechtsgebieden is hij actief als advocaat, als curator/bewindvoerder/vereffenaar en als arbiter/bindend adviseur. Henk vervulde tal van nevenfuncties, zowel binnen als buiten de advocatuur.

Henk stelt zich ten doel voor cliënten kansen te grijpen en problemen te voorkomen. Als er conflicten zijn wil hij ze oplossen. Bij voorkeur in der minne, maar als het moet door de juridische strijd aan te gaan. 

LinkedIn Henk de Groot